CLIL

CLIL

CLIL? Het zou een slogan voor onze school kunnen zijn:
Choose Lyceum In Lier!

Dat is het natuurlijk niet. CLIL staat immers voor :
Content and Language Integrated Learning

Daar wordt u niet veel wijzer van, toch? Concreet betekent het dat de school vakken
mag aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Zo zou je dus bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of chemie in het Engels kunnen volgen. Onderzoek heeft al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter verwerken.De vreemde taal dwingt hen als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat en leidt net daarom tot diepere inzichten.
 
Zowel taalzwakke als taalvaardige leerlingen halen dus hun voordeel uit dit systeem. 

Dit schooljaar (2014-2015) zijn we nog bescheiden van start gegaan meCLILt één vak in de aanbieding: aardrijkskunde in het Engels in het vierde jaar. Volgend schooljaar (2015-2016) breiden we het CLIL-aanbod uit: in het vijfde jaar kan je het vak esthetica in het Engels volgen en in het zesde jaar het vak economie in het Frans. Deze vakken bieden we natuurlijk ook nog in het Nederlands aan. Jij kiest!

Wij zijn er van overtuigd dat jij hiervan zowel op korte als lange termijn de vruchten zult plukken…. Vergeet niet dat je talen ook in het hoger onderwijs  altijd van pas zullen komen en dat ook daar heel wat vakken in een vreemde taal worden gedoceerd.

© 2011-2014 - Sint-Ursulalyceum