tablets in de klas

tablets in de klas

tablets Smartphones, laptops, tablets,... Ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en voor heel wat jongeren zijn ze haast een verlengstuk van hun eigen lichaam geworden. Die laatste categorie uit onze opsomming, de tablet, biedt heel wat nieuwe didactische mogelijkheden die we op het lyceum graag willen benutten.

Daarom voerden we in het schooljaar 2014-2015  de tablets tablets1in in het derde jaar. In het schooljaar 2015-2016 zullen dus de derde én vierde jaren een tablet gebruiken.
We begeven ons daarmee op deels onontgonnen terrein, maar geenszins op glad ijs. 
We hebben deze stap gezet na rijp beraad en zijn ervan overtuigd dat de aankoop van zo'n toestel (*) te verantwoorden valt door de pedagogische meerwaarde ervan. Die verantwoording hebben we uitgeschreven in de onderstaande visietekst:

pdfVisietekst Tablets.pdf218.15 KB


 (*) Samsung Galaxy Tab 4

© 2011-2014 - Sint-Ursulalyceum