Mineralen, gesteenten en edelstenen hebben de mensheid steeds gefascineerd. Als werktuig, erts of sieraad, hun toepassing evolueerde voortdurend  en de speurtocht naar hun eigenschappen  werd steeds indringender.

De Parijsreis schuift gestaag dichterbij (tel mee af!) en dat zullen de leerlingen geweten hebben. Het speerpunt van de voorbereiding ligt natuurlijk in de lessen Frans. De leerkracht Frans van 4A, 4B en 4C gooide haar klasdeuren vrijdagnamiddag open voor de komst van Hélène, een rasechte Parisienne die in opdracht werkt van de organisatie "education first".

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in de Wiskunnend Wiske Wedstrijd van de VUB. Einddoel? Een plaatsje in de finale op Pi-dag, 14 maart.

Guess what! Onze twee deelnemende ploegjes (eentje uit het vijfde jaar en eentje uit het zesde jaar) stoten allebei door naar die finale! To be continued...