Bekijk het filmpje met de voorstelling van de studierichtingen!

In de derde graad kan je kiezen uit maar liefst acht studierichtingen:

vier richtingen met Latijn:
Grieks-Latijn, Latijn - wetenschappen, Latijn - wiskunde en Latijn - moderne talen

vier richtingen zonder Latijn, de zogenaamde moderne wetenschappen:

wetenschappen - wiskunde, moderne talen - wetenschappen , economie - wiskunde en economie - moderne talen.

De weg ligt dan helemaal voor je open. Je kiest de richting die je op het lijf geschreven is.

Meer dan twintig specifieke uren bepalen de eigenheid van elke studierichting, die telkens uit twee gelijkwaardige hoofdcomponenten bestaat (bijvoorbeeld economie - moderne talen). In de lessentabellen ontdek je de verschillen in lestijden per vak.
Je zult in deze lessentabellen ook op de term "seminarie"stuiten. Dit zijn uren die heel wat mogelijkheden bieden: groepswerk, vakoverschrijdende thema's, begeleid zelfstandig leren, ICT-lessen,...

In de tweede graad biedt het lyceum vier studierichtingen aan:
economie, wetenschappen, Grieks-Latijn en Latijn.

De studierichtingen van de tweede graad hebben een ruime gemeenschappelijke basis. Zo krijg je de kans om te ontdekken wat jouw ding is vooraleer je een specifiekere richting uitgaat in de derde graad.
Toch krijgt elke richting al een eigen gezicht door enkele specifieke vakken die eigen zijn aan die richting. Zelfs binnen dezelfde studierichtingen zijn er al enkele subtiele verschillen (studievarianten), die je kan ontdekken in de lessentabellen.

In de lessentabellen vindt u voor elke richting welke vakken de leerlingen volgen en hoeveel uur per week dit het geval zal zijn. Maak uw keuze in onderstaand overzicht:

(U vindt sowieso altijd de meest recente lessentabellen terug in een vlot leesbaar formaat in onze schoolbrochure, die u op de startpagina (linkerkant) kan openen. )