proclamatie24

Woensdag werden onze leerllingen van het zesde jaar uitgewuifd met de plechtige proclamatie in de feestzaal. De viering werd grotendeels geregisseerd door de leerlingen zelf en dat deden ze in stijl.

Ze blikten terug op hun schoolloopbaan en luisterden ook enkele muzikale intermezzo's op. Ook de klassenleerkrachten namen het woord en namen afscheid van hun klas met een lach en een traan.
Na de afscheidsrede van de directeur volgde dan de eigenlijke proclamatie en trakteerde de zaal de gelauwerde leerlingen op een warm applaus.  Enkele leerlingen kregen nog een eervolle vermelding én een gepast boek omdat ze het voorbije jaar (en waarschijnlijk wel al langer) hadden uitgeblonken in een bepaald vakgebied.  
Tot slot konden alle zesdejaars, ondertussn toegetreden tot de grote groep oud-leerlingen, het glas gaan heffen samen met ouders, leerkrachten, directie, leerlingenbegeleiding,...

We wensen onze oud-leerlingen een mooie toekomst!