OC aardrijkskunde

Collega Gudrun Malfait doceert aardrijkskunde in het 5de jaar en lanceerde er een onderzoeksproject als alternatief proefwerk. Ze geeft zelf de nodige toelichting:

Na een zeer geslaagd eerste semester was het tijd om een onderzoeksproject op te starten. Je kan dat niet in elke klas doen maar in de klas met twee uur aardrijkskunde is het heerlijk vertoeven. De leerlingen tonen interesse in de lessen aardrijkskunde én het laatste thema draagkracht en mondiale verschuivingen leent zich perfect voor een onderzoeksproject.
De leerlingen werden begin mei in groepen onderverdeeld en kregen aan de hand van een stappenplan de opdracht om een onderzoeksvraag en een viertal deelvragen te formuleren. Het enthousiasme was bij elk team sterk aanwezig. Er werd kritisch informatie opgezocht, er werden enquêtes gemaakt, verbeterd en opgestuurd. De leerlingen schreven een paper en tenslotte was er de mondelinge presentatie die de SP verving. Collega Sofie Humblet uit SUI was een onbekend jurylid voor de leerlingen.Het werd een boeiende voormiddag waarin het ene team al beter scoorde dan het andere, maar in ieder geval heeft elk team zich getoond. In de peerevaluatie werden de leerlingen door hun collega's kritisch maar vriendelijk gewikt en gewogen.
Als leerkracht kan je alleen maar supertrots zijn op zo'n fijne groep jonge mensen. Aardrijkskunde is niet alleen een lesje van buiten leren. Het moet er vooral voor zorgen dat leerlingen de wereld leren kennen, benieuwd zijn naar nieuwe inzichten, passie voelen voor de wereldproblemen en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor de vele uitdagingen die ons allemaal staan te wachten.Ik kijk al uit naar volgend schooljaar!