×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but viering is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

viering20

De laatste schooldag verloopt al enkele jaren volgens een vast stramien: een viering op de speelplaats, gevolgd door de rapportuitreiking in de klas.

Toeval of niet, maar die viering vindt al jaren plaats onder een staalblauwe hemel!  Dit jaar was het zelfs drummen voor een plekje in de schaduw. Met onderstaande fotoreeks sluiten we schooljaar 2017-2018 af!