knappe koppen 44

Op dit moment is het al STEM wat de klok (knop?) slaat op onze website. Nu kregen we tekst en beeld binnen van het Citizen Science-project "Knappe K(n)oppen". Begeleidende collega Iris Van der Vennet geeft meer duiding bij de talrijke foto's:

 De leerlingen van het 4e jaar STEM werken dit schooljaar mee aan het pilootproject Knappe K(n)oppen van de Universiteit Antwerpen. UAntwerpen wil hiermee de gewone burger en studenten laten meewerken aan belangrijke wetenschappelijke studies. In dit project willen ze onderzoeken welke factoren een invloed uitoefenen op het knoppen van de bomen. Meer info hierover op: https://www.ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science/knappe-knoppen-uantwerpen .

De eerste workshop op 25/9 was een introductie op het project en had als doelstelling de leerlingen te laten kennismaken met de problematiek rond klimaatverandering en hen aan te leren een eigen onderzoeksproef op te stellen.

In de voormiddag kregen de leerlingen een algemene inleiding rond de werking van ons klimaat en zijn verandering in de laatste 100 jaar. Daarna werden ze onderverdeeld in groepjes om de leerkracht als ‘klimaatveranderingontkenner’ te overtuigen. Elk groepje stelde hierbij een land voor dat zich wil inzetten om de klimaatverandering stabiel te houden. Dit deden ze door verschillende experimenten uit te voeren en hun resultaten te presenteren aan de klas en aan de leerkrachten. Verder gingen de leerlingen brainstormen over mogelijke oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

In de namiddag speelden de leerlingen een actief spel, genaamd ‘Een reis rond de wereld’. Een wereldreis maken wordt namelijk steeds populairder bij jongeren. Bij dit spel werden de leerlingen bewust gemaakt van hun eigen levensstijl en impact op het klimaat. In het spel kreeg elke leerling een vervoersticket (vliegtuig, trein, auto of fiets) waarmee ze de wereld moesten rondreizen. Afhankelijk van het transportmiddel en van de keuzes die ze tijdens hun reis maakten (via extra opdrachten), moesten ze hun eigen CO2 onder de vorm van ballonnen meedragen tijdens hun reis. Ze werden ook geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden die hun reis belemmerden.