SUMKurtBaseline

In deze fotocampagne verdelen we onze aandacht niet alleen evenredig over de drie deelscholen, we gingen ook op zoek naar zoveel mogeljk uiteenlopende interessegebieden. Stonden de leerkrachten en leerlingen die eerder poseerden nog liever op de planken, dan staan deze heren liever op een sportveld!