CLIL? Het zou een slogan voor onze school kunnen zijn:
Choose Lyceum In Lier!

Dat is het natuurlijk niet. Je zou haast denken dat het zoiets is als yolo of asap, maar CLIL is voorlopig nog geen jongerentaal. Dat zou wel eens snel kunnen veranderen, want CLIL is een nieuwe trend in ons onderwijs dat jou heel wat voordelen biedt! Laat ons eerst maar even melden waarvoor die CLIL dan wel staat. Houd je vast, want het is een mondvol:

CLIL = Content and Language Integrated Learning.

Daar word je niet veel wijzer van, toch? Concreet betekent het dat de school vakken mag aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Zo zou je dus bijvoorbeeld geschiedenis in het Frans of chemie in het Engels kunnen volgen. Misschien spring je nu niet meteen een gat in de lucht bij dit nieuws, maar laat het eens even bezinken. Onderzoek heeft immers al aangetoond dat “CLIL-leerlingen” niet alleen een grotere taalbeheersing en meer spreekdurf aan de dag leggen, maar ook de inhoud van dat vak beter verwerken. De vreemde taal dwingt je als het ware om na te denken waarover de leerstof gaat en leidt net daarom tot diepere inzichten. 
 
Zowel taalzwakke als taalvaardige leerlingen halen dus hun voordeel uit dit systeem. Ondertussen kunnen we je al een uitgebreid aanbod voorschotelen:
 
  • derde jaar:maatschappelijke, economische en artistieke vorming in het Engels en communicatiewetenschappen in het Frans
  • vierde jaar: aardrijkskunde in het Engels
  • vijfde jaar: esthetica in het Engels
  • zesde jaar: economie in het Engels

Deze vakken bieden we natuurlijk ook nog in het Nederlands aan. Jij kiest! Wij zijn ervan overtuigd dat jij hiervan zowel op korte als lange termijn de vruchten zult plukken. Vergeet niet dat ook in het hoger onderwijs je talen altijd van pas zullen komen en dat ook daar heel wat vakken in een vreemde taal worden gedoceerd.

 
--> Overzicht van CLIL op onze campus en meer toelichting: pdffolder CLIL