08.45 – 12.00 uur :     Onthaal van de leerlingen van het derde jaar.

09.00 – 11.00 uur:      Peters en meters uit het zesde jaar verzorgen het onthaal van de derde jaren.

09.15 – 12.00 uur :     Activiteiten voor de leerlingen van het vierde jaar.

10.25 – 12.00 uur :     Onthaal en info voor de leerlingen van het vijfde jaar.

11.00 – 12.00 uur:      Onthaal en info voor de leerlingen van het zesde jaar.