Praktisch

Infobrochure

Onze infobrochure is de ultieme samenvatting van alle essentiële informatie in één handig en overzichtelijk document. Uiteraard staat ons studieaanbod centraal, maar ook onze andere troeven passeren nog eens allemaal de revue. Bovendien is deze handige gids doorspekt met extra beeldmateriaal en is de toon eerder luchtig, zodat het absoluut geen saaie lectuur is! Dankzij de aantrekkelijke lay-out bladert u met plezier verder en hebt u nog voor u het goed en wel beseft de hele brochure doorgenomen! Hiernaast vindt u de brochure voor het schooljaar 2023-2024.

Dagindeling
 • VOORMIDDAG

  De lessen starten om 8.25 uur.

  Pauze: 10.05 uur tot 10.20 uur.

 • MIDDAG

  Middagpauze: 12.00 uur tot 13.00 uur.

 • NAMIDDAG

  De lessen starten terug om 13.00 uur.

  Pauze: 14.40 uur tot 14.55 uur.

  Een lesdag met 7 lesuren eindigt om 15.45 uur.
  Een lesdag met 8 lesuren eindigt om 16.35 uur.

Schoolreglement

Ons schoolreglement is niet zomaar een opsomming van wat mag en niet mag op onze campus. Leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke burgers is meer dan met het vingertje wijzen.

We spreken zelf liever over een samenlevingscode. Dat is een symbiose van een klassiek schoolreglement en ons opvoedingsproject. De zes pijlers van ons opvoedingsproject vormen namelijk het uitgangspunt en we vertrekken steeds vanuit een wederzijds respect tussen leerling en opvoeder om de regels vast te leggen.

Kalender
APPWEL

Het welbevinden van onze leerlingen is een prioriteit voor onze school. Om onze leerlingen te kunnen ondersteunen in hun welbevinden werkt onze school met ‘PXL Appwel’. ‘PXL Appwel’ is een app die het schoolwelbevinden van leerlingen in kaart brengt. Alleen de leerlingenbegeleiders, directie en de onderzoekers van Hogeschool PXL hebben toegang tot de resultaten van de vragenlijst. Via het toestemmingsformulier inzake informatieveiligheid en privacy kan je aangeven of je al dan niet toestemming geeft om jou indien gewenst te laten begeleiden aan de hand van de app en ook de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in het kader van het hierboven vermeld project. Uitgebreidere informatie over de privacywetgeving vind je in de Appwel privacyverklaring via deze link. Als je vragen hebt over jouw privacyrechten of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen, dan kan je contact opnemen met privacy@campussintursula.be.