Laptopproject

Ons laptopproject

In dit digitale tijdperk willen wij op onze Campus aan al onze leerlingen een krachtige leeromgeving bieden. Dat doen we onder andere via ons laptopproject. Concreet betekent dit dat al onze leerlingen een laptop huren of kopen en dit telkens in een cyclus van drie jaar. De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen.

Voordelen van laptops in de klas

Er zijn vele redenen waarom we ervoor kiezen om laptops te integreren in onze werking. We lichten de belangrijkste even kort toe.

  • Leren met behulp van laptops biedt veel flexibiliteit. Leerlingen kunnen altijd en overal aan de slag met de leerstof. Handboeken zijn ook vaak digitaal beschikbaar en dus raadpleegbaar op de laptop.
  • Onze leerlingen maken zich heel wat vaardigheden eigen via de laptop. Daarnaast leren ze zelfstandiger werken en leervormen gebruiken die aansluiten bij hun eigen leerstijl.
  • Ten slotte willen we gelijke onderwijskansen bieden voor iedereen. Leerlingen hebben alle softwarepakketten voorhanden op de laptop zodat ze ook thuis de leerstof vlot kunnen inoefenen.
Kostprijs

Leerlingen die in september 2023 starten in het 1ste jaar op onze campus, zullen nog maar 1 laptop kopen op 6-jarige schoolloopbaan: ze huren in het 1ste en 2de jaar (SUM) een laptop van de school en nadien in het 3de jaar (SUL, SUI) kopen/leasen ze een eigen laptop die ze van het 3de tot en met het 6de jaar gebruiken. 

In de eerste graad (SUM)
Je huurt een laptop van de school. Bij afhaling bij de start van het schooljaar zal u een
waarborg van €104 betalen, nadien betaalt u voor de huur €52 per trimester en dit via de
schoolrekening. Op het einde van het tweede leerjaar (of wanneer je de school vroeger
verlaat) lever je de laptop in. Het spreekt voor zich dat de laptop schadevrij dient te zijn.
Bij schade kan u wel de verzekering van de laptop inroepen. Hierdoor is de maximale
herstelkost beperkt tot €39. Let wel, cosmetische schade (bv. een deuk door gebruik) is
niet verzekerd, hiervoor zal de feitelijke herstelkost moeten betaald worden.

In de tweede en derde graad (SUI en SUL)
Vanaf het derde leerjaar wordt er overgeschakeld naar een eigen laptop die de leerling
dan voor de volgende vier schooljaren least (huurkoop) of koopt. Deze laptop is eigendom
van de leerling. Indien je kiest voor huurkoop, kan je op het einde van de looptijd kiezen
om de laptop bij te houden of om de laptop in te leveren en een restwaarde te
ontvangen. Huidige totaalprijzen (4 jaar): leasing €740 (restwaarde €74) & koop €680.

Dankzij de Digisprong van de Vlaamse overheid kunnen we de voor ’23-’24 nog een korting van 150 euro toekennen.  De korting wordt stapgsgewijs 3 maal per jaar verrekend via de schoolrekening.

Praktische info
  • Alle info hebben we samengevat in onze nieuwe laptopflyer (schooljaar 2023-2024).
  • Uitgebreidere informatie kan u ook vinden in onze laptopbrochure (versie 2022-2023).