5de en 6de jaar: Economie-Moderne talen

Voor leerlingen die in de tweede graad Economische wetenschappen, Moderne talen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor economie en moderne talen.

En daarna?

Economie-Moderne talen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Economie-Moderne talen
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits32
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
wiskunde33
economie (CLIL)44
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
seminarie economie11
Spaans of seminarie moderne talen11
aantal lesuren3332
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica en in het 6de jaar het vak economie in het Engels volgen.