5de en 6de jaar: Economie-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Economische wetenschappen, Moderne talen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor economie en wiskunde.

En daarna?

Economie-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Informatica, Wiskunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Economie-Wiskunde
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
aardrijkskunde11
biologie1 1
chemie1 1
fysica1 1
wiskunde6 6
economie (CLIL)44
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
seminarie economie11
aantal lesuren3232
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica en in het 6de jaar het vak economie in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.