5de en 6de jaar: Economie-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Economische wetenschappen, Moderne talen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor economie en wiskunde.

En daarna?

Economie-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Informatica, Wiskunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Economie-Wiskunde
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
aardrijkskunde11
wiskunde66
economie (CLIL)55
esthetica 1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
informaticawetenschappen11
natuurwetenschappen22
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie of Spaans of EI**11
3333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar de vakken economie en wereldwijs en in het 6de jaar het vak economie in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**EI = emotionele intelligentie