3de en 4de jaar: Economische wetenschappen

Studieloopbaan
Lesuren Economische wetenschappen
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde55
economie
44
geschiedenis22
wegwijs**1
lichamelijke opvoeding22
sociaaleconomische analyse12
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**wegwijs = leren leren, sociale vaardigheden, ICT, maatschappelijke en artistieke vorming…