3de en 4de jaar: Economische wetenschappen

Studieloopbaan
Lesuren Economische wetenschappen
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
expressie Frans/Engels1
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde5 5
economie
44
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
sociaaleconomische analyse11
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.