3de en 4de jaar: Grieks-Latijn

Studieloopbaan
Lesuren Grieks-Latijn 5
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Grieks44
Latijn44
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde55
geschiedenis22
wegwijs**1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3332
Duits (facultatief)1
3333
Lesuren Grieks-Latijn 4
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits1
Grieks44
Latijn44
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde44
geschiedenis22
wegwijs**1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**wegwijs = leren leren, sociale vaardigheden, ICT, maatschappelijke en artistieke vorming…