3de en 4de jaar: Grieks-Latijn

Studieloopbaan
Lesuren Grieks-Latijn
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Grieks44
Latijn44
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde5 5
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3332
Duits (facultatief)1
aantal lesuren3333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.