5de en 6de jaar: Grieks-Latijn

Voor leerlingen die in de tweede graad Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor deze klassieke talen.

En daarna?

Grieks-Latijn bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Grieks-Latijn 5de jaar
Grieks-Latijn 6Grieks-latijn 4Grieks-Latijn 3
godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Duits11
Grieks444
Latijn444
aardrijkskunde111
natuurwetenschappen222
wiskunde643
geschiedenis222
lichamelijke opvoeding222
filosofie1
wereldwijs (CLIL)111
aantal lesuren333232
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/EI*/eco/Duits1
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/eco/EI*1
facultatief keuzevak Spaans/eco/EI*1
343333
Lesuren Grieks-Latijn 6de jaar**
Grieks-Latijn 6Grieks-latijn 4Grieks-Latijn 3
godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Duits11
Grieks444
Latijn444
aardrijkskunde111
natuurwetenschappen222
wiskunde643
geschiedenis222
lichamelijke opvoeding222
filosofie1
esthetica111
aantal lesuren333232
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/
EI/eco/Duits
1
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/eco/EI1
facultatief keuzevak Spaans/eco/EI1
343333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*EI = emotionele intelligentie

**vanaf het schooljaar 2024-2025