5de en 6de jaar: Grieks-Latijn

Voor leerlingen die in de tweede graad Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor deze klassieke talen.

En daarna?

Grieks-Latijn bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Grieks-Latijn 5de en 6de jaar
ABC
godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Duits11
Grieks444
Latijn444
aardrijkskunde111
natuurwetenschappen222
wiskunde6 4 3
esthetica (CLIL)111
geschiedenis222
lichamelijke opvoeding222
filosofie1
Latijn van tekst naar beeld11
aantal lesuren333333
keuzevak filosofie1
keuzevak Duits1

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.