5de en 6de jaar: Latijn-Moderne talen

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor klassieke en moderne talen.

En daarna?

Latijn-Moderne talen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Latijn-Moderne talen 5de en 6de jaar
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels23
Duits32
Latijn44
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
wiskunde33
esthetica 11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
TFL**22
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/EI***/eco11
3333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025

**TFL= Theater, Film en Literatuur

***EI = emotionele intelligentie