5de en 6de jaar: Latijn-Moderne talen

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor klassieke en moderne talen.

En daarna?

Latijn-Moderne talen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Latijn-Moderne talen 5de en 6de jaar
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits32
Latijn44
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
wiskunde33
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Latijn van tekst naar beeld11
Spaans of seminarie moderne talen11
aantal lesuren3332
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.