3de en 4de jaar: Latijn-Talen/Wetenschappen

Studieloopbaan
Lesuren Latijn-Talen
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
expressie Frans11
Engels22
expressie Engels1
Duits1
Latijn55
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde5 5
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
dramatische expressie1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232
Lesuren Latijn-Wetenschappen
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits1
Latijn55
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde5 5
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.