5de en 6de jaar: Latijn-Wetenschappen

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor Latijn en wetenschappen.

En daarna?

Latijn-Wetenschappen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Latijn-Wetenschappen
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
Latijn44
aardrijkskunde2 1
biologie1 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde4 4
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
STEM1 1
aantal lesuren3333
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.