5de en 6de jaar: Latijn-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor Latijn en wiskunde.

En daarna?

Latijn-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Informatica, Wiskunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Dierengeneeskunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Latijn-Wiskunde 5de en 6de jaar
ASTEM
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits1
Latijn44
aardrijkskunde11
biologie1 1
chemie1 2
fysica1 2
wiskunde6 6
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
STEM1
seminarie wiskunde2
aantal lesuren3333
keuzevak filosofie1
keuzevak Duits1

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.