5de en 6de jaar: Latijn-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor Latijn en wiskunde.

En daarna?

Latijn-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, …
  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Informatica, Wiskunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Dierengeneeskunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Latijn-Wiskunde 8
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Latijn44
aardrijkskunde11
biologie11
chemie21
fysica12
wiskunde66
wereldwijs (CLIL)1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
informaticawetenschappen1
seminarie wiskunde22
aantal lesuren3333
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/Duits/EI**/eco11
3434
Lesuren Latijn-Wiskunde 6
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Latijn44
aardrijkskunde11
biologie11
chemie22
fysica22
wiskunde66
wereldwijs (CLIL)1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
informaticawetenschappen11
esthetica1
aantal lesuren3333
facultatief keuzevak filosofie/Spaans/Duits/EI**/eco11
3434

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**EI = emotionele intelligentie