5de en 6de jaar: Moderne Talen

Voor leerlingen die in de tweede graad Moderne talen, Economische wetenschappen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor moderne talen.

En daarna?

Moderne talen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Onderwijs, Journalistiek, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Moderne Talen 5de en 6de jaar
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Nederlands taalredactie11
Frans45
Engels33
Duits33
Spaans22
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
wiskunde33
esthetica 1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
TFL**21
wereldwijs (CLIL)1
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie / EI*** / economie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025

**TFL= theater-, film- en literatuurwetenschappen

***EI: Emotionele Intelligentie