3de en 4de jaar: Moderne talen-Economie/Wetenschappen

Studieloopbaan
Lesuren Moderne talen-Economie
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands54
Frans54
Engels33
Duits2
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde44
economie44
geschiedenis22
wegwijs**1
communicatiewetenschappen en taaltechnologie (CLIL)12
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3333
Lesuren Moderne talen-Wetenschappen
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands54
Frans54
expressie Frans/Engels1
Engels33
Duits2
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie22
fysica22
wiskunde44
geschiedenis22
wegwijs**1
dramatische expressie1
communicatiewetenschappen en taaltechnologie(CLIL)12
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan het vak communicatiewetenschappen in het derde én vierde jaar in het Frans volgen. In het 4de jaar kan de leerling het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**wegwijs = leren leren, sociale vaardigheden, ICT, maatschappelijke en artistieke vorming…