3de en 4de jaar: Moderne talen-Economie/Wetenschappen

Studieloopbaan
Lesuren Moderne talen-Economie
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands54
Frans54
Engels33
Duits2
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie11
fysica11
wiskunde44
economie44
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
communicatiewetenschappen (CLIL)12
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3333
Lesuren Moderne talen-Wetenschappen
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands54
Frans54
expressie Frans/Engels1
Engels33
Duits2
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie11
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde44
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
dramatische expressie1
communicatiewetenschappen (CLIL)12
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV in het Engels volgen en het vak communicatiewetenschappen in het derde én vierde jaar in het Frans volgen. In het 4de jaar kan de leerling het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.