5de en 6de jaar: Moderne talen-Wetenschappen

Voor leerlingen die in de tweede graad Moderne talen, Economische wetenschappen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor moderne talen en wetenschappen.

En daarna?

Moderne talen-Wetenschappen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, …
  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
  • Sociale wetenschappen zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Journalistiek, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Moderne talen-Wetenschappen (variant Spaans)

5de jaar6de jaar**
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels23
Duits32
Spaans11
aardrijkskunde21
biologie12
chemie22
fysica22
wiskunde44
wereldwijs (CLIL)1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
esthetica 1
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/EI*/eco11
3333

Lesuren Moderne talen-Wetenschappen (variant sport)

5de jaar6de jaar**
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels23
Duits32
aardrijkskunde21
biologie11
chemie22
fysica22
wiskunde44
esthetica 1
geschiedenis22
fysiologie1
sport44
wereldwijs (CLIL)1
aantal lesuren3333
facultatief keuzevak filosofie/EI*/Spaans/eco11
3434

Lesuren Moderne talen-Wetenschappen (variant STEM)

5de jaar6de jaar**
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels23
Duits32
aardrijkskunde21
biologie12
chemie22
fysica22
wiskunde44
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
STEM22
wereldwijs (CLIL)1
esthetica 1
aantal lesuren3333
facultatief keuzevak filosofie/EI*/Spaans/eco11
3434

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*EI=emotionele intelligentie

**vanaf het schooljaar 2024-2025