5de en 6de jaar: Moderne talen-Wetenschappen

Voor leerlingen die in de tweede graad Moderne talen, Economische wetenschappen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor moderne talen en wetenschappen.

En daarna?

Moderne talen-Wetenschappen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, …
  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
  • Sociale wetenschappen zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Journalistiek, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Moderne talen-Wetenschappen 5de jaar

ASTEM
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
aardrijkskunde2 2
biologie1 1
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde4 4
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Spaans of seminarie moderne talen1
STEM1
aantal lesuren3333
keuzevak filosofie11

Lesuren Moderne talen-Wetenschappen 6de jaar

ASTEM
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits22
aardrijkskunde1 1
biologie2 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde4 4
esthetica11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
Spaans of seminarie moderne talen1
STEM1
aantal lesuren3232
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.