3de en 4de jaar: Natuurwetenschappen-Economie/Sport/STEM

Studieloopbaan
Lesuren Natuurwetenschappen-Economie
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
expressie Engels1
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie2 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde5 5
economie22
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232
Lesuren Natuurwetenschappen-Sport
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie2 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde5 5
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
sport en bewegingswetenschappen45
aantal lesuren3232
Lesuren Natuurwetenschappen-STEM
3de jaar4de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
expressie Engels1
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie2 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde5 5
STEM2 2
geschiedenis22
MEAV* (CLIL)1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 3de jaar het vak MEAV en in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.