3de en 4de jaar: Natuurwetenschappen-Economie/Sport/STEM

Studieloopbaan
Lesuren Natuurwetenschappen-Economie
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie22
chemie22
fysica22
wiskunde55
economie23
geschiedenis22
wegwijs**1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232
Lesuren Natuurwetenschappen-Sport
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie22
chemie22
fysica22
wiskunde55
geschiedenis22
wegwijs**1
sport en bewegingswetenschappen45
aantal lesuren3232
Lesuren Natuurwetenschappen-STEM
3de jaar4de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
aardrijkskunde (CLIL)11
biologie22
chemie22
fysica22
wiskunde55
STEM23
geschiedenis22
wegwijs**1
lichamelijke opvoeding22
aantal lesuren3232

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 4de jaar het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

*vanaf het schooljaar 2024-2025
**wegwijs = leren leren, sociale vaardigheden, ICT, maatschappelijke en artistieke vorming…