5de en 6de jaar: Wetenschappen-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen, Moderne talen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor wetenschappen en wiskunde.

En daarna?

Wetenschappen-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Wiskunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Dierengeneeskunde, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Wetenschappen-Wiskunde 5de jaar
ASTEM
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
aardrijkskunde2 2
biologie1 1
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde6 6
esthetica (CLIL)11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
STEM2
seminarie wiskunde2
aantal lesuren3232
keuzevak filosofie11
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde 6de jaar
ASTEM
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
aardrijkskunde1 1
biologie2 2
chemie2 2
fysica2 2
wiskunde6 6
esthetica11
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
STEM2
seminarie wiskunde2
aantal lesuren3232
keuzevak filosofie11

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak esthetica in het Engels volgen.

STEM-vakken duiden we in de tabel aan met het -logo.