5de en 6de jaar: Wetenschappen-Wiskunde

Voor wie?

Voor leerlingen die in de tweede graad Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen, Moderne talen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor wetenschappen en wiskunde.

En daarna?

Wetenschappen-Wiskunde bereidt specifiek voor op:

  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, Wiskunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Dierengeneeskunde, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, …
  • Sociale wetenschappen zoals Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant 8 uur wiskunde)
5de jaar6de jaar**
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
aardrijkskunde21
biologie12
chemie22
fysica22
wiskunde66
esthetica 1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
informaticawetenschappen11
seminarie wiskunde22
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco11
3333
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant STEM)
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
aardrijkskunde21
biologie12
chemie22
fysica22
wiskunde66
esthetica 1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
informaticawetenschappen11
STEM22
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco11
3333
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant sport)
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
aardrijkskunde21
biologie11
chemie22
fysica22
wiskunde66
esthetica 1
geschiedenis22
fysiologie1
wereldwijs (CLIL)1
informaticawetenschappen11
sport44
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*/ eco11
3333
Lesuren Wetenschappen-Wiskunde (variant economie)
5de jaar6de jaar
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
aardrijkskunde21
biologie12
chemie22
fysica22
wiskunde66
esthetica 1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
informaticawetenschappen11
economie22
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie/Duits/Spaans/EI*11
3333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar het vak wereldwijs in het Engels volgen.

*EI= emotionele intelligentie

**vanaf het schooljaar 2024-2025